Herregaardskoncerten i Søgaard

Opdateret 1. maj 2016 af Erik Hansen.

I forbindelse med etableringen af Totalforsvarsregion Syd fik Musikkorpset mulighed for at udvide sit spilleområde.
Vi skulle starte et sted og helt naturligt faldt valget på Hjemmeværnets ejendom Herregården Søgård - i daglig tale: Søgårdlejren,
som ligger i smukke omgivelser med hovedbygningen og haveanlæg lige ned til Søgaard sø.
Det var også naturligt at kalde arrangementet en Herregårdskoncert, idet alle betingelser var til stede.
Samtidig kunne koncerten blive en sønderjysk pendant til DR´s populære herregårdskoncerter.
Alle de afholdte koncerter i perioden fra første gang i 2003 er blevet gennemført i noget vekslende sommervejr - i solskin samt med og uden regn -
men altid med et veloplagt – tusindtalligt - antal tilhørere.

Herregårdskoncerten blev i de første mange år spillet på plænen ved hovedbygningen ned til søen, og det var bare koncertstedet!
Nogle meget våde somre i de sidste par år gjorde denne græsplæne til et vådområde, hvor tilhørernes stole sank i til sædet.
Det var nødvendigt at overveje at flytte til et andet koncertsted indenfor Søgårdlejren.
Koncerterne i 2011 og 2012 var så fugtige, at de måtte afvikles i gymnastiksalen, som desværre ikke kunne rumme alle tilhørerne.
Dette forsøgte vi at afbøde, idet man opstillede telte til tilhørerne udenfor gymnastiksalen og på plænen.
Herfra kunne publikum så gennem højtalere følge med i koncerten, ligesom solisterne var flinke til at "besøge" de udendørs tilhørere, så de også fik et "kik" på vore solister.
Efter koncerten i 2012 blev det besluttet, at koncerten fremover skal spilles på græsplænen ved gymnastiksalen, som ligger en del højere i forhold til søen.
Dette er fremover koncertstedet, og at der uanset vejrliget altid opstilles en overdækning til musikkorpset.
Herregårdskoncerten i 2015 var koncert nr. 13 i en ubrudt rækkefølge, blev gennemført i strålende sommervejr, og en tusindtallig tilhørerskare indtog det nye koncertsted med stor glæde og tilfredshed.

Herregårdskoncerten er blevet den succes, som vi fra begyndelsen håbede på - og jeg tør godt sige ”på gensyn” i årene fremover!
Aabenraa kommune har valgt at støtte Herregårdskoncerten økonomisk i både 2014, 2015 og 2016.
Dette betyder med sikkerhed, at der også kommer solister på plakaten i årene i disse år.
Herregårdskoncerten spilles altid den 4. søndag i august måned, og til næste år bliver det søndag d. 28. august 2016 kl.1400.

På gensyn allesammen!

En række billeder fortæller om nogle fantastiske Herregårdskoncerter, hvoraf de sidste fotos er fra 2013, hvor plænen foran gymnastiksalen blev taget i brug:

     
    
       

   

Gengivelse af tekster, fotos og andet fra Musikkorpsets hjemmeside er tilladt, såfremt der henvises til hjemmesiden.